لیست قیمت درب


در جداول زیر بصورت کلی و براساس نوع حداقل و حداکثر قیمت دربها درج شده است و شما میتوانید برای مشاهده طرحهای موجود هر نوع باکلیک برروی عکس وارد صفحه ی کاتالوگ آن درب شوید و هم چنین برای استعلام قیمت دقیق هر مدل از طریق آیکون پیام در پایین تمام صفحات سایت با کارشناسان مربوطه ارتباط برقرار نمایید.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

درب ضد سرقت ترک Boronz

ابعاد : 120

کف :۱۸

روکوب : ندارد

یراق آلات : کاله

حداقل قیمت : 3.۰۰۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 5,000,000 تومان

درب ضد سرقت ترک Silver

ابعاد : 120

کف :۱۸

روکوب : ندارد

یراق آلات : کاله

حداقل قیمت : 5.۰۰۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 8,000,000 تومان

درب ضد سرقت ترک Gold

ابعاد : 120

کف : ۱۸

روکوب : دارد 

یراق آلات : کاله

حداقل قیمت : 7.۰۰۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 9,000,000 تومان

درب ضد سرقت ترک Special Gold

ابعاد : 120

کف : ۱۸

روکوب : دارد 

یراق آلات : کاله

حداقل قیمت : ۱1.۰۰۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 19,000,000 تومانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

درب ضد سرقت ایرانی PVC CNC

ابعاد : 110 ،  105

کف : ۱۴ و ۱۸

روکوب : درصورت سفارش

یراق آلات : ایرانی ، کاله

حداقل قیمت : 800,000 تومان

حداکثر قیمت : 1,200,000 تومان

درب ضد سرقت ایرانی PVC برجسته

ابعاد : 110 ،  105

کف : ۱۴ و ۱۸

روکوب : درصورت سفارش

یراق آلات : ایرانی ، کاله

حداقل قیمت : 1,000,000 تومان

حداکثر قیمت : 1,500,000 تومان

درب ضد سرقت ایرانی راش CNC

ابعاد : 110 ،  105

کف : ۱۴ و ۱۸

روکوب : درصورت سفارش

یراق آلات : ایرانی ، کاله

حداقل قیمت : 1.25۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 2,000,000 تومان

درب ضد سرقت ایرانی راش برجسته

ابعاد : 110 ،  105

کف : ۱۴ و ۱۸

روکوب : درصورت سفارش

یراق آلات : ایرانی ، کاله

حداقل قیمت : 1.5۰۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 4,000,000 تومانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

درب داخلی ایرانی HDF

ابعاد : دلخواه

چارچوب : ندارد

نوع روکش : HDF

طرح : متنوع

حداقل قیمت : 25۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 300,000 تومان

درب داخلی ایرانی HPL

ابعاد : دلخواه

چارچوب : ندارد

نوع روکش : ملامینه

طرح : متنوع

حداقل قیمت : 21۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 300,000 تومان

درب داخلی ایرانی MDF

ابعاد : دلخواه

چارچوب : درصورت سفارش

نوع روکش : PVC ، راش

طرح : CNC برجسته

حداقل قیمت : 3۰۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 1,000,000 تومان

درب داخلی ایرانی LUXE

ابعاد : دلخواه

چارچوب : دارد

نوع روکش : راش ، گردو 

طرح : منبت

حداقل قیمت : 2.۰۰۰,000 تومان

حداکثر قیمت : 20,000,000 تومان